عرقیات میمند معجزه ای دیگر در طب سنتی

همانطور که می دانید انواع مختلفی از مواد مغذی در عصاره تولسی عرقیات میمند یافت می شود. در چنین شرایطی، در اینجا اطلاعاتی در مورد میزان مواد مغذی موجود در تولسی ارائه می کنیم، زیرا عصاره تولسی فقط از برگ های آن استخراج می شود.

بر این اساس می توان گفت که مواد مغذی ریحان را می توان در عصاره های آن نیز یافت که به شرح زیر است.

روشی آسان برای تهیه عصاره تولسی

عرقیات گیاهی