جلد مدارکی که پلیس را به تشخیص قتل کمک نمود!

اگر جویای استفاده از جلد مدارک می باشید، لازم است آراد برندینگ را همراهی نمایید تا این محصولات را سفارش نمایید. جلد مدارک از لایه های چرمی تهیه شده است و می تواند مورد استفاده تمام افراد قرار بگیرد.

اگر می خواهید قیمت جلد مدارک را بدانید، به وبسایت این مرکز رفته و تمام جلدهای متنوع و کاربردی را درخواست داده و آنها را استفاده نمایید. جلد مدارک دارای چندین جایگاه برای نگهداری مدارک حیاتی و کارت عابر می باشد.

با استفاده از جلد مدارک چرم زیبایی و خاص بودن را خلق نمایید و آنها را همیشه همراه خود داشته باشید تا از گم شدن آنها جلوگیری شود. جلد مدارک چرم در رنگهای قهوه ای روشن تا تیره موجود است.

یک نمونه از جلد مدارک تبریز را تولید نموده ایم که دارای دکمه هایی بوده است و با بسته شدن کامل از افتادن آنها جلوگیری می شود.